„Válka je jen pokračování diplomacie jinými prostředky.“

Carl von Clausewitz

Přežije samostatný Irák?

Je možné mírové soužití Izraelců a Palestinců? Stane se Indie stálým členem Rady bezpečnosti OSN? Zachová si Ukrajina svobodu? Kdo další přistoupí ke Kjótskému protokolu? Povede se repatriovat uprchlíky z Jordánska? ...


Vyjednávání a napětí, rozkazy tajným službám a vojenským jednotkám, spory, zrady, tajné dohody a veřejná prohlášení… svět, o jehož osudu rozhodujete jen vy, vaše schopnosti… a vaši protihráči!

Konec dějin 2.0 je zcela nová verze naší starší vyjednávací hry Konec dějin. Vyjednávací diplomatická hra v rolích, inspirovaná událostmi z let 2006-2014 je momentálně rozšířena o výrazně detailnější pohled na situaci jednotlivých států. Staví na bohatých materiálech k mezinárodně-politickému dění, k jednotlivým státům i k hodnotám a postojům jejich zástupců. Hra od účastníků nevyžaduje, aby se v mezinárodní politice sami orientovali, naopak, je prostorem k získání nových znalostí a k rozvoji především komunikačních a vyjednávacích dovedností.

Konec dějin není zaměřen na složité osobní příběhy postav a vztahy mezi nimi: naopak, role jsou naznačeny symbolicky a spíše v kontextu států, které hráči zastupují, i přesto však na hře může docházet k emocionálně vypjatým situacím. K napětí ve hře přispívají pravidelné zpravodajské vstupy, informace tajných služeb, možné konflikty uvnitř delegací, kde jednotliví zástupci reprezentují různé názorové proudy v zemi, a spory mezi státy, které mohou vyústit i ve válečný konflikt. 

Těžiště hry však tkví ve vyjednávání a v „ochutnávce“ atmosféry vysoké mezinárodní politiky – ovšem hlavně po stránce obsahové, nikoliv protokolární. Od účastníků je tak očekáváno pouze  dodržování základního  dress code a norem chování odpovídající státům, které zastupují. Tím větší důraz je ale kladen na zastávání různých hodnot a věcných postojů, hra nově také detailněji simuluje vnitřní politiku států a představuje u všech států konkurenční frakce. 
Smyslem hry je pak užít si jak pocit moci, kdy vaše rozhodnutí mají hrou modelovaný a hmatatelný dopad, tak napětí a nepříjemné momenty: protože drtivá většina delegátů má stále problémy, které je třeba řešit. Hráče fyzicky pak čeká pohodlí a klid vlastního domova. 
Ano, další edice Konce dějin je ONLINE edice. Rozhodli jsme se v podmínkách karantény přijít s pokusem udělat hru čistě v digitálním prostředí. Bude stále trvat víkend a samozřejmě bude ve spoustě věcí jiná, divná, unikátní. Možná při ní stihnete vyprat, dát si procházku, věnovat se rodině, možná v sobotu večer všichni přestanou hrát, možná to bude ještě stokrát intenzivnější.

Chceme to zkusit. Dnem 2.4. začínáme týdenní interval, ve kterém doufáme, že se vás přihlásí dostatek abychom mohli společně na tento experiment vlétnout. A věříme, že to bude zajímavé a třeba to otevře Konec dějin i úplně novým hráčům.

Galerie předchozích běhů

Praktické

„Nejužitečnější je však diplomacie tehdy, když je cesta nejhrbolatější - dokáže totiž uhladit terén tak, aby se na cestu vešli oba protivníci.“

Madeleine Albrightová

Kdy?

Další běh hry proběhne 19. - 21. 2. 2021 - a to čistě přes internet.

Za kolik?

Základní balíček - 400,-

I když budeme hru provozovat přes internet, máme s ní nějaké drobné náklady a potřebujeme proplatit práci několika brigádníků. Zároveň považujeme za vhodné, aby hra NĚCO stála - a všechno, co zbyde obratem investujeme do pokrytí základního provozu spolku (sklad např.).

Sponzorský balíček - cokoliv!

Máte Konec dějin rádi? Líbí se vám práce autorů a spolku Rolling? Tento balíček vám umožní podpořit naši činnost a nedostanete za něj vůbec nic. 

Kde?

U vás doma.

Hru je potřeba zaplatit nejpozději týden před jejím konáním. Neuhrazená místa po termínu zaplacení jsou uvolněna náhradníkům.

Vzhledem ke specifickému formátu hry a tím, že bude poměrně brzy jsme se rozhodli poskytovat storna jen na základě osobní domluvy.

Máte zájem o slevu? Cenu hry je možno si odpracovat na jiných hrách spolku Rolling.

Ozvěte se nám na rolling@rolling.cz a domluvíme se na podrobnostech.

 

Co budu s sebou potřebovat?

1. Zařízení schopné připojit se na internet

notebook, tablet či alespoň chytrý telefon. Věříme, že ho doma máte. Velmi pomůže kamera a mikrofon.

2. Vhodné oblečení

Jedním z aspektů podporujících dojem diplomatického jednání je příslušné oblečení. Před hrou vám zašleme ucelenější dokument věnující se oblékání, v základu ale počítejte s tím, že i onlineje prima dodržovat “business dresscode”, tedy slušné oblečení kancelářského typu. Co se týče prostředí, ve kterém budou videokonference probíhat, je slušností si pro zachování settingu hry vyhradit klidný kout, ve kterém bude riziko vyrušení minimální. Atmosférické zdobení prostor snímaných webcamerou je pěkné, ale nepovinné.

 

Jak to bude probíhat?

Dostatečně dlouho před hrou dostanete všechny důležité materiály - pravidla, informace o vašem státu, o vaší postavě, o důležitých mezinárodních problémech a další. Tyto materiály si budete muset sami v předstihu nastudovat - na místě bude čas pouze na krátké shrnutí a vyjasnění dotazů.

Během hry se pak stanete členem delegace jedné z 23 zúčastněných zemí. Budete spolupracovat se svými kolegy při zastupování své herní vlasti, resp. jedné z důležitých vnitrostátních frakcí. Budete určovat vnější i vnitřní směřování své země, podepisovat mezinárodní smlouvy, řídit ekonomiku a rozehrávat špionážní hry. Můžete zemi přivést do války a velet svým divizím, můžete rozpoutat revoluci, předčasné volby či občanské krveprolití, postavit se svým bývalým kolegům a dosáhnout nezávislosti.

 

Hra není pouhou simulací diplomatického jednání, některé prvky proto jsou okleštěny či upraveny ve prospěch zábavnosti. Protokol tak někdy nebude tak přísně dodržován, smlouvy nebudou rozpracované do každého detailu a nepůjde v nich o právnické kličky. Hráči budou také pevněji třímat otěže svého státu, budou moci rozhodovat o jeho mezinárodní i domácí politice více, než je u opravdových diplomatů možné.

Co je to Horizont událostí?

Horizont události je nadsazená paranormální varianta Konce dějin, ve které platí konspirační teorie. Nejdivočejší filmové představy a klišé řeší diplomati jako seriozní problémy, nejedná se ale o čistou frašku a komedii, hra si zachovává vážnou tvář.
Světová pandemie? Blízká setkání třetího druhu? King Kong procházející se po ulicích New Yorku? Řešení je jen ve vašich rukou!
V tuto chvíli nemáme a neplánujeme tuto variantu hry pro Konec dějin 2.0.

 

Přihlašování

„Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu.“

Ambrose Bierce

Přihlašování na hru proběhne formou dotazníku, ve kterém budete moci vyjádřit, jaké delegáty chcete hrát a jaké ne. Konečné rozhodování o přiřazení jednotlivých hráčů ke konkrétním státům je v rukou organizátorů – vaše preference však budou v rámci možností zohledněny.

Zde je přehled států, za které se můžete přihlásit a medailonky jejich delegátů

Přihlašování probíhá v rámci dvoutýdenního intervalu a všechny přihlášky došlé v rámci tohoto intervalu budeme brát jako rovnocenné - zvolený balíček ani přesný čas přihlášení nebudou hrát roli.

Příhlásit se můžete zde

 

„Diplomacie je box v glazé rukavičkách, při němž místo gongu zní cinkání sklenic se sektem.“

Georges Pompidou

Kontakt

  • konecdejin@rolling.cz
  • Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
    Fučíkova 283, 411 55 Terezín
  • IČ 02296802
    Bankovní spojení: 2300500209/2010

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, je nezisková organizace tvořená nadšenými lidmi s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky, zážit­kových projektů a občanského vzdělávání. Zajišťuje celou tvorbu akce a její vnější komunikaci.

© Copyright 2017 Rolling | Grafické zpracování Jan Mála, | Code by Adášek