„Válka je jen pokračování diplomacie jinými prostředky.“

Carl von Clausewitz

Přežije samostatný Irák?

Je možné mírové soužití Izraelců a Palestinců? Stane se Indie stálým členem Rady bezpečnosti OSN? Zachová si Ukrajina svobodu? Kdo další přistoupí ke Kjótskému protokolu? Povede se repatriovat uprchlíky z Jordánska? ...


Vyjednávání a napětí, rozkazy tajným službám a vojenským jednotkám, spory, zrady, tajné dohody a veřejná prohlášení… svět, o jehož osudu rozhodujete jen vy, vaše schopnosti… a vaši protihráči!

Konec dějin 2.0 je zcela nová verze naší starší vyjednávací hry Konec dějin. Vyjednávací diplomatická hra v rolích, inspirovaná událostmi z let 2006-2014 je momentálně rozšířena o výrazně detailnější pohled na situaci jednotlivých států. Staví na bohatých materiálech k mezinárodně-politickému dění, k jednotlivým státům i k hodnotám a postojům jejich zástupců. Hra od účastníků nevyžaduje, aby se v mezinárodní politice sami orientovali, naopak, je prostorem k získání nových znalostí a k rozvoji především komunikačních a vyjednávacích dovedností.

Konec dějin není zaměřen na složité osobní příběhy postav a vztahy mezi nimi: naopak, role jsou naznačeny symbolicky a spíše v kontextu států, které hráči zastupují, i přesto však na hře může docházet k emocionálně vypjatým situacím. K napětí ve hře přispívají pravidelné zpravodajské vstupy, informace tajných služeb, možné konflikty uvnitř delegací, kde jednotliví zástupci reprezentují různé názorové proudy v zemi, a spory mezi státy, které mohou vyústit i ve válečný konflikt. 

Těžiště hry však tkví ve vyjednávání a v „ochutnávce“ atmosféry vysoké mezinárodní politiky – ovšem hlavně po stránce obsahové, nikoliv protokolární. Od účastníků je tak očekáváno pouze  dodržování základního  dress code a norem chování odpovídající státům, které zastupují. Tím větší důraz je ale kladen na zastávání různých hodnot a věcných postojů, hra nově také detailněji simuluje vnitřní politiku států a představuje u všech států konkurenční frakce. 
Smyslem hry je pak užít si jak pocit moci, kdy vaše rozhodnutí mají hrou modelovaný a hmatatelný dopad, tak napětí a nepříjemné momenty: protože drtivá většina delegátů má stále problémy, které je třeba řešit. Hráče fyzicky pak čeká pohodlí a klid

Galerie předchozích běhů

Praktické

„Nejužitečnější je však diplomacie tehdy, když je cesta nejhrbolatější - dokáže totiž uhladit terén tak, aby se na cestu vešli oba protivníci.“

Madeleine Albrightová

Kdy?

První běh hry v nové verzi proběhne 23.-25.11. 2018.

Za kolik?

Základní balíček - 2500kč

V ceně balíčku je kromě samotné hry i ubytování na hotelovém pokoji po dvou až třech osobách, tři hlavní jídla denně (z toho v sobotu večer slavnostní raut) a občerstvení mezi nimi. Oproti předchozím verzím navyšujeme rozpočet na občerstvení, můžete ho tak čekat ve vyšší kvalitě a více.

Sponzorský balíček - 3000kč a více.

Máte Konec dějin rádi? Líbí se vám práce autorů a spolku Rolling? Tento balíček vám umožní podpořit naši činnost. Jedinou faktickou výhodou je možnost přednostního obsazení dvojlůžkových pokojů.

Kde?

Dvůr Chotětice, Chotětice/Sedlec-Prčice, Středočeský kraj.

Hru je potřeba zaplatit nejpozději šest týdnů před jejím konáním. Neuhrazená místa po termínu zaplacení jsou uvolněna náhradníkům.

Po termínu zaplacení je storno poplatek 10% uhrazeného účastnického poplatku. Při odhlášení měsíc před hrou je storno poplatek 50% uhrazeného účastnického poplatku, při stornu 14 dní před hrou 100% uhrazeného účastnického poplatku. Pokud je na odhlášené místo nalezen platící účastník, lze vrátit i částku převyšující storno poplatek, maximálně však do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku. Při stornu 50% se jedná o částku uhrazenou novým účastníkem, která převyšuje 50% uhrazeného poplatku původním účastníkem (do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku). Při stornu 100% se jedná o částku uhrazenou novým účastníkem (do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku).

Máte zájem o slevu? Cenu hry je možno si odpracovat na jiných hrách spolku Rolling.
Ozvěte se nám na rolling@rolling.cz a domluvíme se na podrobnostech.

 

Co budu s sebou potřebovat?

1. Zařízení schopné připojit se na internet

notebook, tablet či alespoň chytrý telefon. Výhodou je silná baterie (budete se během hry pohybovat po areálu a ne všude je možnost dát zařízení do zásuvky) a případně vlastní datové připojení. Wifi je k dispozici po celém areálu, ale vzhledem k počtu uživatelů může být nespolehlivá.

2. Vhodné oblečení

Jedním z aspektů podporujících dojem diplomatického jednání je příslušné oblečení. Před hrou vám zašleme ucelenější dokument věnující se oblékání, v základu ale počítejte s tím, že si budete muset přivézt slušné oblečení kancelářského typu.

Jak to bude probíhat?

Dostatečně dlouho před hrou dostanete všechny důležité materiály - pravidla, informace o vašem státu, o vaší postavě, o důležitých mezinárodních problémech a další. Tyto materiály si budete muset sami v předstihu nastudovat - na místě bude čas pouze na krátké shrnutí a vyjasnění dotazů.

Během hry se pak stanete členem delegace jedné z 23 zúčastněných zemí. Budete spolupracovat se svými kolegy při zastupování své herní vlasti, resp. jedné z důležitých vnitrostátních frakcí. Budete určovat vnější i vnitřní směřování své země, podepisovat mezinárodní smlouvy, řídit ekonomiku a rozehrávat špionážní hry. Můžete zemi přivést do války a velet svým divizím, můžete rozpoutat revoluci, předčasné volby či občanské krveprolití, postavit se svým bývalým kolegům a dosáhnout nezávislosti.

 

Hra není pouhou simulací diplomatického jednání, některé prvky proto jsou okleštěny či upraveny ve prospěch zábavnosti. Protokol tak někdy nebude tak přísně dodržován, smlouvy nebudou rozpracované do každého detailu a nepůjde v nich o právnické kličky. Hráči budou také pevněji třímat otěže svého státu, budou moci rozhodovat o jeho mezinárodní i domácí politice více, než je u opravdových diplomatů možné.

Co je to Horizont událostí?

Horizont události je nadsazená paranormální varianta Konce dějin, ve které platí konspirační teorie. Nejdivočejší filmové představy a klišé řeší diplomati jako seriozní problémy, nejedná se ale o čistou frašku a komedii, hra si zachovává vážnou tvář.
Světová pandemie? Blízká setkání třetího druhu? King Kong procházející se po ulicích New Yorku? Řešení je jen ve vašich rukou!
V tuto chvíli nemáme a neplánujeme tuto variantu hry pro Konec dějin 2.0.

 

Přihlašování

„Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu.“

Ambrose Bierce

Přihlašování na hru proběhne formou dotazníku, ve kterém budete moci vyjádřit, jaké delegáty chcete hrát a jaké ne. Konečné rozhodování o přiřazení jednotlivých hráčů ke konkrétním státům je v rukou organizátorů – vaše preference však budou v rámci možností zohledněny.

Zde je přehled států, za které se můžete přihlásit a medailonky jejich delegátů

Přihlašování probíhá v rámci dvoutýdenního intervalu a všechny přihlášky došlé v rámci tohoto intervalu budeme brát jako rovnocenné - zvolený balíček ani přesný čas přihlášení nebudou hrát roli.

Příhlásit se můžete zde

 

„Diplomacie je box v glazé rukavičkách, při němž místo gongu zní cinkání sklenic se sektem.“

Georges Pompidou

Kontakt

  • konecdejin@rolling.cz
  • Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
    Fučíkova 283, 411 55 Terezín
  • IČ 02296802
    Bankovní spojení: 2300500209/2010

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, je nezisková organizace tvořená nadšenými lidmi s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky, zážit­kových projektů a občanského vzdělávání. Zajišťuje celou tvorbu akce a její vnější komunikaci.

© Copyright 2017 Rolling | Grafické zpracování Jan Mála, | Code by Adášek